International Freight Shipping to Taiwan

International Freight Shipping Services to Taiwan | Worldwide Shipping

International Freight Shipping to Taiwan

NEX International Freight service provides Air, Ocean and Ground transportation for your shipments to Taiwan. Professional NEX International Freight specialist will help choose the right service for you shipments.

International Ocean Shipping to Taiwan

NEX Ocean shipping to service is ideal for industrial goods, vehicles, House hold goods, personnel effects and such items weighs more than 150 lbs.

International Air Shipping to Taiwan

NEX International Air Shipping service is ready when you must move your time-sensitive goods by air to Taiwan.

We have door-to-door or airport-to-airport International Air Shipping service to major metropolitan areas in Taiwan.

International Ground Shipping

NEX International Ground Shipping service is the most economical option for your less-urgent shipments to Canada and Mexico.

NEX provides the most reliable and the cheapest international Freight shipping services for your overseas shipments to Taiwan.

International Freight shipping rates
International Ocean Freight services

Get Freight Shipping Rates and Transit Times

Which freight offering do you need? To calculate our freight shipping rates please use this simple tool and obtain a quote. This will also determine the expected delivery date and time for your shipment.

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Request Freight Quote

How-To

Nex has services for all your shipping needs,

International Shipping to Taiwan
International Package Shipping to Taiwan
International Luggage Shipping to Taiwan
International Air Shipping to Taiwan
International Ocean Shipping to Taiwan
International Car Shipping to Taiwan
International Vehicle Shipping to Taiwan
International House Moving to Taiwan

Cities in Taiwan serviced by NEX:

NEIPUTOU FENGLUJU
TUNG SHIH HSIANGSHOUFENGJUBEI
LUNGJINGWANLUANSHRGANG
TAICHUNG CITYDANSHUEIPUSHIN
SHINSHIHTAIPEI CITYKAOHSIUNG CITY
FUSHINGWU FENG HSIANGTZU TUNG
WAIPUCHIAI CITYSHINFENG
DUNGSHRJUBEIFULI
SHAN HUASAN CHUNGPU YEN
TAIPEI CITYYANCHAUFENGYUAN
BALITAIBAUTAIPEI CITY
XIA CHAIJUTANGSHINBEI
WU CHIHSINCHUDAJIA
BALILIOUJIAJINFENG
SHIHUWU KUYUNG AN
JIAUSHIHUKOURUEIFANG
SAI LEEDAYADAPU
DUNGHELIOUGUEISHA LU
SHINGANGHSI LODALI
TA YASHIAYINGSHIUEJIA
TAIPEI CITYTAICHUNG CITYSHA LU
SHUEISHANGCHUENRTAIWU
BEINANLIOUJIAUTAISHAN
LINLUOYANPUMADOU
BUDAILUODONGGUANTIAN
LIOUGUEIFANGYUANDASHE
DAHUNIAUSUNGCHU TANG
LINYUANBALIKEELUNG
RENAIBAUSHANDADU
SHINJUANGPUTZTONG SHIH
LUODONGGUANGFUTAIPEI CITY
BEITOUKAOHSIUNG CITYMEISHAN
KAOHSIUNG CITYSHALUDATSUEN
ALISHANYANPINGSHRGANG
JUNANDALIDAWU
TAISHANJIALIKAOHSIUNG CITY
JIAUSHIGUEIRENDAHU
SHENGANGTSZTUNGSHAN HUA
PUTZTA CHIAFANGLIAU
FANGYUANSHAN MINFUSHING
WU KUNANTOU CITYKUANHSI
SHILUOBANCHIAUSHINYI
PUSHINCHINGSHUEILOO CHU
CHISHANMINJIANKEELUNG
TUNGSHIAUSHETOULUNGTANG
KAOHSIUNG CITYNANSHIYUNGKANG
CHUN LIODAYAJIJI
LUJOUTZU KUANJUBEI
TAIN LIAOPA LINANTOU CITY
SHETOUSHUI SHANGPU LE
DANSHUEIPUTZTAIPEI CITY
HUALIENMUDANGUEISHAN
MEIMENWU FENG HSIANGLUGU
LOO CHUHE PINGTAICHUNG CITY
SHRTZNANJOUSHA LU
CHAUJOUGUANSHANSHINSHE
BUDAILIU YINMEISHAN
CHANGHUA CITYCHRSHANGTOU FENG
KEELUNGTAIANHUNEI
SHENKENGRENWUTAINAN CITY
DUNGHESHENGANGCHU TANG
LINKOUHSICHIHYANPING
JWN WUDAYUANWUCHI
SHRTANMAY SANHUATAN
SHULINSHIKOUCHINGSHUEI
PEI KUANDUNGSHRPUTZ
SHENGANGSHULINKANG SHAN
JAN AITUNG SHIH HSIANGTAISHI
QI SHANTAM SHUIGUEISHAN
KAOHSIUNG CITYMIN HSIUNG HSIANGSHIUEJIA
PUTZLIU YINCHIATING HSIANG
CHRSHANGPAO CHUANGLONG CHING
GUKENGLING KOPUYAN
SHUANGSITIANLIAUKUEI SHAN
AL SAITAIPEI CITYYUN CHANG
JIANSHRTAIANFENGSHAN
SAN HSIA CHENJIANGJIUNCHIAI CITY
NAN HISJUNGLIAUDACHENG
KAOHSIUNG CITYRENDELULJOU
QI SHANHUWEISHINPU
BAIHEJUDUNGCHI KU
NAN HISTZU KUANGANGSHAN
HSIN YINDABEIWU KU
DAPUPUTZELINKOU
YANSHUEIMAILIAUTAISHI
KAOHSIUNG CITYTAINAN CITYPUYAN
TA LIKAOHSIUNG CITYHSICHIH
RENWUBEIDOUYUNGJING
KAOHSIUNG CITYSHINCHENGMINJIAN
WUJIEKAOHSIUNG CITYPINGCHEN
TAIPEI CITYTOUWUWUCHI
YUNGANTAIPEI CITYTAINAN CITY
SHINPUKU SINCHUNG HO
DUNGHEHAIDUANDANSHUEI
SANSHIATAINAN CITYCHUN LIO
JIA XIANTU CHENSHINFENG
MEINUNGYUNGJINGJUNGLI
SHILUOGUEIRENDATUNG
LUGANGTAIPEI CITYCHISHAN
CHAUJOUKEELUNGSHIOUSHUEI
Only 300 city names in Taiwan randomly shown above, we may still service to cities not listed above.

Request international Freight shipping rate to Taiwan, book your request and ship your goods in just few steps.